Fellow

Shamita Das

  • Primary Affiliation: Seismology
  • Country: Great Britain